Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

MBA’ers vervullen functies die een grote mate van zelfstandigheid kennen en zijn vaak de administratieve spil in het bedrijf. Denk aan bedrijven in de ICT, gezondheidszorg en accountantskantoren, van MKB tot multinational, van kleine stichting tot groothandel en in uiteenlopende sectoren (productie, handel, dienstverlening en non-profit).

Bovendien biedt MBA volop doorgroeimogelijkheden voor professionals die een leidinggevende positie in financieel-administratieve richting ambiëren. Kortom, een opleiding met veel toekomstperspectief.

Doelgroep:

De opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) is bedoeld voor diegenen, die een functie ambiëren op middenkaderniveau, bijvoorbeeld:

 • Financieel medewerker/manager
 • Economisch medewerker/manager
 • of een andere verantwoordelijke functie op financieel - administratief gebied.

De modulen starten bij een groepsgrootte van minimaal 6 cursisten. Zijn er minder cursisten, dan zal de planning aangepast worden.

Vakkenpakket

Financiering 5
 • woensdag 26-09-2018 t/m 12-12-2018 van 19.00 - 21.00 uur
Belastingwetgeving 5
 • woensdag 19-12-2018 t/m 13-03-2019 van 19.00 - 21.00 uur
Bedrijfsadministratie 5
 • woensdag 27-03-2019 t/m 19-06-2019 van 19.00 - 21.00 uur
Kostencalculatie 5
 • woensdag 11-09-2019 t/m 20-11-2019 van 19.00 - 21.00 uur

Cursusinhoud

Module: Belatingwetgeving 5 (ca. 10 lessen van 2 uur)

 • inkomstenbelasting
 • loonbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • omzetbelasting
 • dividendbelasting
 • examentraining

Module: Bedrijfsadministratie 5 (ca. 12 lessen van 2 uur)

 • inrichten van de boekhouding
 • ERP
 • budgettering en administratie
 • rekeningstelsels
 • projectadministratie en resultaatberekening per project
 • afschrijvingen en prognose
 • administratieve organisatie
 • informatieverstrekking
 • samenstelling van overzichten
 • calculaties en analyses voor financieel beleid
 • examentraining

Module: Kostencalculatie 5 (ca. 10 lessen van 2 uur)

 • constante en variabele kosten
 • kostensoorten
 • kostenverbijzonderingsmethoden
 • kostenbudgettering
 • optimaliseringsvraagstukken: uitbesteden of zelf maken
 • opstellen van een masterbudget
 • examentraining

Module: Financiering 5 (ca. 10 lessen van 2 uur)

 • investeringsselectie
 • vermogensbehoefte bepalen
 • vormen van vermogen
 • analyse van de jaarrekening: kengetallen
 • jaarverslaglegging
 • opstellen van een balans
 • indexcijfers en bedrijfsanalyse
 • examentraining

Aanmelding per module is mogelijk (bij de aanmelding vinkt u de modulen uit, die u niet wilt volgen):

Belastingwetgeving 5    
Lesgeld   € 450,00
Boekengeld   € 123,50
Examengeld*   € 189,00
Kostencalculatie 5     
Lesgeld   € 450,00
Boekengeld   € 91,00
Examengeld*   € 189,00
Bedrijfsadministratie 5     
Lesgeld   € 550,00
Boekengeld   € 91,00
Examengeld*   € 189,00
Financiering 5    
Lesgeld   € 450,00
Boekengeld   € 91,00
Examengeld*   € 189,00

* conform www.associatie.nl (juli 2015)


Benodigde vooropleiding(en)

Wij adviseren u om alleen met de opleiding MBA te starten als u minimaal een PDB- of MBO-4 diploma heeft op boekhoudkundig gebied of kennis/werkervaring in de branche. MBA wordt aangemerkt als niveau 5.

Wij raden het af om met alleen een HAVO-, VWO- of MBO-4-diploma zonder boekhouden deel te nemen aan de opleiding MBA. Kennis van boekhouden op PDB-of MBO-4 nveau is noodzakelijk om de opleiding MBA goed te kunnen volgen.

Niveau

Het Associatie diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) heeft niveau 5 (MBO-plus).

Examens

MBA bestaat uit 4 examens die afgenomen worden door de Associatie.

Diplomering

Moderne Bedrijfsadministratie van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens.

Algemeen

Cursusduur
circa 1 schooljaar
Zelfstudie
Circa 6 uur per week.


Tarieven

Administratiekosten
€ 25,00
Opleidingsgeld
€ 1.900,00 ineens of 10 termijnen van € 190,00
Boekengeld
€ 396,50
Examengeld
€ 756,00 (indicatie) - zie www.associatie.nl
Nu Inschrijven
Vorige pagina
Wijzigingen voorbehouden


Share |