Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

07-04-2014

Stage

Voor onze cursisten maken wij het mogelijk om na of tijdens hun opleiding een stage te kunnen volgen om zo werkervaring op te doen. Dit kan ook interessant zijn voor uw bedrijf. Door een cursist bij uw bedrijf stage te laten lopen, draagt u ook bij aan een betere plek op de arbeidsmarkt voor deze cursist. Dat is in deze tijd van crisis erg van belang.

Het is voor het verzorgen van de stage wel van belang dat uw bedrijf Ecabo-erkend is. Is dit niet het geval dan vindt u hieronder, bij het stukje Eisen, meer informatie om misschien toch in aanmerking te kunnen komen als erkend leerbedrijf. Hier vindt u tevens meer informatie over de stage.

Heeft u een stageplaats nu of in de toekomst voor cursisten van Academie Mercuur dan kunt u zich hier aanmelden.

 


Hieronder vindt u de punten waar een stagiair mee te maken krijgt.

Doelstellingen voor de stagiair

 • nader kennismaken met de praktische beroepsuitoefening;
 • meer inzicht krijgen in de afdelingen en werkzaamheden van een organisatie;
 • kennis maken met organisaties, gezagsverhoudingen, bedrijfsfilosofieën etc.;
 • het goed in beeld krijgen van de eigen sterke en zwakke kanten met betrekking tot het uit te voeren werk;
 • het vergroten van het zelfvertrouwen waardoor een steviger basis wordt opgebouwd om de arbeidsmarkt op te gaan;
 • het vergroten van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt;
 • de gelegenheid krijgen om een netwerk op te bouwen of uit te breiden.

Begeleiding
De stagiair wordt begeleid door een stagedocent van ons opleidingsinstituut, maar heeft ook een stagebegeleider binnen uw bedrijf. De begeleiding heeft betrekking op:

 • het bespreken van het doel en mogelijkheden van de praktijkstage;
 • het inventariseren van de wensen en de mogelijkheden van de stagiaire;
 • de begeleiding van de stagiaire tijdens de stage. Bij problemen en vragen is de stagebegeleider het eerste aanspreekpunt;
 • tijdens de stage zal de stagebegeleider op gezette tijden contact hebben met de stagiaire en het stageverlenend bedrijf.

Eisen
Er worden een aantal eisen gesteld aan de te lopen stage:

 • een stage heeft een minimale lengte; dit is afhankelijk van de opleiding;
  - 240 uur stage: Management Assistent, Secretaresse, Financieel Administratief Medewerker en Commercieel Administratief Medewerker;
  - 180 uur stage: Telefoniste / Receptioniste en Administratief Medewerker;
 • een stage wordt gevolgd bij een erkend leerbedrijf. Wij erkennen daartoe alle Ecabo-erkende leerbedrijven. Gaat het om een niet Ecabo-erkend leerbedrijf, dan bekijkt LSSO in overleg met de opleider of het bedrijf voor een LSSO erkenning in aanmerking komt;
 • de stagiair moet worden begeleid door een stagebegeleider vanuit het leerbedrijf en door een stagedocent van het opleidingsinstituut;
 • er moet een stage-overeenkomst worden afgesloten, gekoppeld daaraan moet er een stagewerkplan zijn;
 • de stagiair dient zelf zorg te dragen voor een stageplek.

Beoordeling
Om te kunnen beoordelen of de stage goed is verlopen, moet de stagiair:

 • stageopdrachten (algemene en opleidingsspecifieke) maken;
 • een stageverslag schrijven.
« terug


Share |