Privacyverklaring

 

Academie Mercuur BV

De Bukakkers 20

7811 KZ Emmen

0591-640567

 

Via deze privacy verklaring informeert Academie Mercuur u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

In het kader van onze dienstverlening, waarin u opleidingen, trainingen of cursussen bij ons afneemt of anderszins contact heeft met Academie Mercuur, leggen wij gegevens vast. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede invulling als leverancier voor opleidingen en trainingen. Wij achten het van groot belang dat de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld.

 

Academie Mercuur slaat uw persoonlijke gegevens op in beveiligde databases. Wij registreren deze gegevens op het moment dat ze worden achtergelaten op onze website via o.a. offerte aanvraag, aanmeldformulier of bij het aanvragen van informatie. We geven de informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, op welke manier dan ook, hebben we eerst gegevens van u nodig.

 

U leest deze privacy verklaring omdat:

 • u onze website bezoekt;
 • u zich inschrijft voor één van de opleidingen of trainingen die wij aanbieden;
 • u deelneemt aan een opleiding of training;
 • u een informatie aanvraag via onze website of een ander websiteformulier van ons invult;
 • u met ons correspondeert (als sollicitant of vanwege een vraag of klacht).

 

Als één van bovenstaande punten van toepassing is, dan gaat deze privacyverklaring over uw persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Academie Mercuur biedt veel verschillende opleidingen en trainingen aan. Om die opleidingen en trainingen op de juiste wijze uit te voeren is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonsgegevens van u verwerken. Verder verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens in het kader van de opleiding en training, zoals uw aanwezigheid, uw resultaten en of u geslaagd bent of niet.

 

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, email-adres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens en geslacht;
 • gegevens over uw vooropleiding;
 • de uitslagen van examens, nadat u hierbij toestemming hebt gegeven bij het externe examenbureau;
 • de behaalde certificaten bij Academie Mercuur;
 • telefoonnotities en e-mails.

 

Conform de wettelijke verwerkingsgrondslagen (artikel 6 AVG) gebruikt Academie Mercuur uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding;
 • het verzorgen van de door u gekozen opleiding; 
 • certificering van de opleiding; 
 • om door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; 
 • om u onze nieuwsbrief toe te zenden, u kunt zich hiervoor afmelden; 
 • om u te attenderen op eventuele aanvullende opleidingen;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

 

Website
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Lees voor meer informatie het cookiebeleid op onze website. Daarnaast kunnen we ook andere gegevens ontvangen als u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, type browser, besturingssysteem of doorverwijzende website.


 We doen dit om te onderzoeken of onze website makkelijk te gebruiken is. Daarom kunnen we uw gegevens gebruiken en kunnen wij via een tool Google Analytics zien hoe vaak de website wordt bezocht, op welke tijdstippen, op welke locaties en hoe lang. Daarnaast gebruiken we tools waarmee we kunnen meten hoe we de website gebruiksvriendelijker kunnen maken. Al deze tools verzamelen gegevens die we terug kunnen herleiden naar u of het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken. Via uw apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken kunt u zelf het delen van deze gegevens door uw apparaat aan of uit zetten.
 
 

Met wie delen we uw gegevens?
Wij delen uw persoonsgegevens met derden in de volgende gevallen: 

 • exameninstituten, ten behoeve van externe examinering;
 • bij aanmelding door het UWV,  overheidsinstelling of re-integratiebureau, delen wij  (indien vereist) informatie over de voortgang van de opleiding.  

 

Soms vragen andere organisaties aan ons om gegevens te delen. Als er sprake is van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang, zullen wij uw gegevens met een derde partij delen. Wilt u niet dat wij gegevens delen met andere partijen? Dan kunt u bezwaar maken bij de Functionaris Gegevensbescherming. Als wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen, kunnen we helaas uw bezwaar niet bevestigen.

 

Hoe beschermen we uw gegevens?
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Academie Mercuur of die van een derde partij als dit noodzakelijk is om de door u gevraagde dienst(en) uit te voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor de persoonsgegevens verzameld zijn. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is, met een uiterste termijn van 10 jaar.


Inzage, correctie en bezwaar gegevens
U kunt te allen tijde inzicht krijgen in uw gegevens en deze desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik maken van uw gegevens voor bijvoorbeeld herhalingstrainingen of het bewaren van uw gegevens. Een verzoek tot inzage of het indienen van een bezwaarschrift kunt u schriftelijk doen via:


Academie Mercuur

De Bukakkers
7811 KZ Emmen

Of stuur een e-mail naar: info@academiemercuur.nl

 

Wilt u uw gegevens uit ons systeem verwijderen? Neem contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. U vraagt in een brief of in een mail om uw gegevens te verwijderen. De Functionaris Gegevensbescherming beoordeelt of uw gegevens uit ons systeem verwijderd kunnen worden. Als dit kan, verwijdert de Functionaris Gegevensbescherming uw gegevens binnen een maand. 
  

Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen als:

 • u nog een cursus bij ons volgt;
 • u nog niet alle facturen betaald hebt;
 • u gedragsproblemen op onze leslocatie of met één van onze cursisten, docenten of medewerkers heeft gehad.

 

Wilt u een klacht indienen over de manier waarop Academie Mercuur met uw persoonsgegevens omgaan, dan kan dat bij de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Wijzigingen
Academie Mercuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor eventuele aanpassingen.

 

Meer weten? (voor cursisten)

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke: Academie Mercuur BV, De Bukakkers, 7811 KZ Emmen. 
 
 

Functionaris Gegevensbescherming:

Johan Bakker (FG009260) - johan.bakker@advico.org
Of bel 0591-640567 en vraag naar de Functionaris Gegevensbescherming.